Фирмата е специализирана в областта на пожарната безопастност. Основните дейности, които извършваме са следните :

  • Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на носими и возими пожарогасители
  • Продажба на пожарогасители, пожарни хидранти, оборудване на вътрешни пожарни кранове, димни люкове, противопожарни врати и друго противопожарно оборудване
  • Лицензирано пожарообезопасяване на обекти в експлоатация по Наредба 8121з-647
  • Разработване на проекти по пожарна безопастност в областта на инвестиционното проектиране по наредба 1з-1971
  • Разработване и актуализиране на пожарни досиета в обектите, съгласно Наредба 8121з-647
  • Заснемане и изработване на графични план-схеми за евакуация, съгласно Наредба 8121з-647
  • Консултантски услуги
  • Проектиране, монтиране и поддръжка на пожароизвестителни системи и системи за видеонаблюдение и контрол
  • Иновационни решения при проектиране и инграждане на пожарогасителни системи
Ние ви предлагаме компетентност, разумни цени и коректност в отношенията.
Обърнете се към нас и ние няма да ви разочароваме.